Bebeğinizin Duyularını Uyarmak
Bebeğiniz 3 yaşına geldiğinde beyin gelişiminin %85’ini tamamlamış olur. Bu süre zarfında, her dokunuş, her koku ve her an; bebeğinizin beyninin gelişimine yardımcı olur. Beyin gelişiminde genetiğin rolü olmasına rağmen, deneyimlerin de bu gelişimin üzerinde önemli bir etkisi vardır.
Bebeklerin hissettiklerinin, gördüklerinin, duyduklarının ve kokladıklarının hayatlarının ilk birkaç yılında önemli etkileri olabilir. Çalışmalar bebeklerin duyularının uyarılmasının psikolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde faydalarının olduğunu göstermiştir. Süreklilik arz eden çoklu duyusal deneyimler ve rutinler,sağlıklı ve prematüre bebeklerde stresi azaltmış, nicelik ve nitelik açısından daha iyi bir uyku uyumalarını sağlamıştır. Ayrıca prematüre bebeklerde kilo alımını artırmıştır.
1) Dokunma
Dokunma, bebeğinizin doğduktan sonraki en gelişmiş duyularından biridir. Bebeğinizin ilk duygusal bağları fiziksel temas ve dokunmayla oluşur. Bu temas, daha sonraki zihinsel ve duygusal gelişimin temelini oluşturmaktadır. Araştırmalar, ebeveyn tarafından bebeğe rutin olarak dokunulması veya masaj yapılmasının bebeğin gelişiminde, iletişimde kurmasında ve öğrenmesinde faydalı olduğunu ortaya çıkarmıştır.
2) Görme
Göz teması iletişim kurmanın güçlü bir yoludur. Göz teması kurmak , bebeğinizin sevildiğini ve özel olduğunu hissetmesini sağlayacak güçlü bir duygusal bağ yaratır. Doğumdan sonra görme mesafeleri çok az olsa da 20-30 cm gibi yakın bir mesafeden onunla iletişim kurabilirsiniz.
3) İşitme
Bebekler, daha doğmadan önce kendilerini kelimelerle tanır. Yapılan bir çalışmaya göre, anne rahminde geliştikçe dış dünyadaki sesleri duymaya başlar. Örneğin gebeliğin 24. Haftasında dış dünyadan duyduğu seslerden anne ve babasının seslerini ayırt edebilir ve bunları doğumdan sonra iyi bir şekilde anlayabilecek kadar hafızasında tutar. Doğar doğmaz ise ilk aradığı bu seslerdir. Bebeğiniz büyürken onunla konuşmak dil gelişimini desteklemektedir.
4) Koku
Yeni doğan bebekler, birinci günden itibaren kendilerini tanımak için en çok koku alma duyusunu kullanır. Koku alma duyusu özeldir ve koku ile canlanan anıların, duygular ile daha yakın bir bağlantısı vardır. Alışıldık ve hoş kokular bebeğinizi mutlu edebilir ve rahatlatabilir;bebeğinizin ruh halini ve duygularını geliştirerek onun huzurlu olmasını sağlayabilir.
  • Banyo zamanı ve masaj gibi günlük ritüeller bebeğinizin duyularını uyarmak için ideal fırsatlardır.Bu basit rutinler bebeğinizin hissettikleri, gördükleri, duydukları ve kokladıkları ile beraber birden fazla duyuyu harekete geçirir.
  •